PIT BULL- Chú chó thị phi

Ngày 21, Tháng 10, Năm 2015
Chuyên Mục:  Các giống chó
Từ khóa bài viết:  chó, pitbull, chó săn

Copywriter
I hope i never get tired of the night sky, of thunderstorms, of watching cream make galaxies in my coffee. I hope i never grow to be someone who can no longer see the small beautiful things....

disclamer Thông báo


Nguồn tham khảo: 

PitBull Dog

American PitBull

American PitBull TerrierTop
Tư vấn với NanaPet