Thêm vào giỏ hàng thành công!

Các Giống Chó Có Xu Hướng Cắn Người

Ngày 22, Tháng 03, Năm 2016
Chuyên Mục:  Chia sẻ kinh nghiệm nuôi Pet, Hành vi- Huấn luyện, Các giống chó
Từ khóa bài viết:  những giống chó dữ hay cắn

Copywriter
blue point
blue point
blue point
blue point
blue point
Khi chọn một chú chó để nuôi, bạn nên lưu ý đến giống chó và đặc tính của chúng để phù hợp với điều kiện chăm sóc của gia đình. Những chủ nuôi chưa có kinh nghiệm cần lưu ý một số giống được cảnh báo dưới đây. Nếu không được huấn luyện đúng cách, các chú chó sau có thể trở nên hung hăng, thậm chí cắn chủ khi ở tình trạng bị kích động.


disclamer Thông báo


Nguồn tham khảo: 
ListCrown, Top 10 Dog Breeds Bite

Top