Thêm vào giỏ hàng thành công!

Cung Cự Giải (22/6 đến 23/7)

Ngày 20, Tháng 02, Năm 2016
Chuyên Mục:  Trắc nghiệm vui
Từ khóa bài viết:  cung hoàng đạo cho chó, tính cách cung cự giải, trắc nghiệm thú nuôi

Chó cung cự giải có rất nhiều năng lượng và yêu thích mọi trò chơi. Chúng cũng rấtyêu gia đình. Cún cũng rất có tính chiếm hữu và bảo vệ lãnh thổ của mình.Với sự dẫn dắt của mặt trăng, cún cung này có xu hướng rất lạc quan và lãng mạn.disclamer Thông báo


Nguồn tham khảo: 
Dogintonpost. Cancer

Top