Thêm vào giỏ hàng thành công!

Cung Song Tử (22/5 đến 21/6)

Ngày 17, Tháng 02, Năm 2016
Chuyên Mục:  Trắc nghiệm vui
Từ khóa bài viết:  cung hoàng đạo cho chó, tính cách cung song tử, trắc nghiệm thú nuôi

Đúng như với tên goi của mình, các chú cún cung Song Tử có tính cách "sáng nắng chiều mưa", hay thay đổi nhưng mặt khác lại rất hữu nghị và hào phóng.


disclamer Thông báo


Nguồn tham khảo: 
Dogingtonpost. Gemini

Top