Thêm vào giỏ hàng thành công!

Cung Xử Nữ (24/8 tới 23/9)

Ngày 05, Tháng 05, Năm 2016
Chuyên Mục:  Trắc nghiệm vui
Từ khóa bài viết:  cung hoàng đạo của chó, cung xử nữ

Cún cung Xử Nữ (24/8 - 23/9) theo đuổi hoàn hảo nên nhiều khi lại mang tính cách ương bướng, khó chiều. Xem ra các cô chủ khó mà chiều lòng các cô/cậu Xử Nữ ngang ngạnh này đây....disclamer Thông báo


Nguồn tham khảo: 
Dogingtonpost. Virgo

Top