Thêm vào giỏ hàng thành công!

Điều Kì Diệu của Tiếng Mèo Rên

Ngày 22, Tháng 02, Năm 2016
Chuyên Mục:  Câu chuyện về Pet
Từ khóa bài viết:  nuôi mèo đúng cách, mèo và chủ


Tiếng kêu rừ … rừ … rừ ... là biểu hiện của sự hài lòng.Những chú mèo thường kêu như vậy khi chúng cảm thấy vui vẻ, hoặc khi chúng đang ăn. Tuy nhiên gần đây các nhà khoa học đã phát hiện ra những tác dụng tích cực của tiếng kêu này tới sức khỏe con người. Thêm một lí do nữa để bạn quyết định nuôi mèo trong tương lai!
disclamer Thông báo


Nguồn tham khảo: 

Top