Thêm vào giỏ hàng thành công!

Các giống chó

Chó Dachshund (Chó Lạp Xưởng)

Chó Dachshund còn được gọi là “chó lạp xưởng” ở Việt Nam vì thân hình dài, bốn chân cụt ngủn, lùn tịt.


Top