Thêm vào giỏ hàng thành công!

Kỷ Lục Guiness Thế Giới Về Loài Chó

Ngày 26, Tháng 04, Năm 2016
Chuyên Mục:  Hot News, Câu chuyện về Pet, Các giống chó
Từ khóa bài viết:  kỷ lục thế giới về chó

Copywriter
blue point
blue point
blue point
blue point
blue point
Bấm vào link này để xem được ảnh với kích thước lớn.


Xem thêm các bài viết liên quan:


disclamer Thông báo


Nguồn tham khảo: 
Pet365, Dog World Records

Top