Thêm vào giỏ hàng thành công!

Tiêm chủng ngừa - Thú y

Tìm Hiểu Về Vắc Xin Cho Vật Nuôi Phần 1 - Chó

Tiêm phòng cho vật nuôi là công việc và trách nhiệm vô cùng quan trọng của người nuôi. Mỗi loại vật nuôi đều có một lịch trình tiêm phòng đầy đủ từ khi chúng mới vài tuần tuổi cho tới lúc trưởng thành để đảm bảo sức khỏe tốt.Dưới đây là lịch trình tiêm phòng cụ thể của mỗi loại vắc - xin cần thiết dành cho chó giúp bạn nắm rõ những loại vắc xin cần thiết và thời điểm thích hợp để đưa chó đi tiêm.


Tìm Hiểu Về Vắc Xin Cho Vật Nuôi Phần 2 - Mèo

Tiếp theo phần 1, sau đây là lịch trình tiêm phòng cụ thể của mỗi loại vắc - xin cần thiết dành cho mèo giúp bạn nắm rõ những loại vắc xin cần thiết và thời điểm thích hợp.


Danh Sách Phòng Khám Thú Y Tại TP.Hồ Chí Minh - P2

Danh Sách Phòng Khám Thú Y Tại TP.Hồ Chí Minh ...


Danh Sách Phòng Khám Thú Y Tại TP.Hồ Chí Minh - P1

Danh Sách Phòng Khám Thú Y Tại TP.Hồ Chí Minh ...


Danh Sách Phòng Khám Thú Y Tại Hà Nội

Danh sách phòng khám thú y, trạm thú y tại Hà Nội


Top