Thêm vào giỏ hàng thành công!
Trang chủ » One4One
One4One

One4One là một doanh nghiệp xã hội với sản phẩm chính được tạo ra từ các dự án sinh kế bền vững. 

Với phương châm hoạt động “sản phẩm địa phương phát triển con người địa phương”, One4One có mục tiêu xây dựng mô hình sinh kế trên mọi miền đất nước, đó chính là sự phát triển bền vững có thể giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội hiện tại.

Song song cùng với phát triển sinh kế là các hoạt động cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại địa phương xây dựng dự án. Các hoạt động tập trung trọng tâm vào giáo dục, y tế, sức khỏe, môi trường… Đây là một trong những tiêu chí phát triển mà One4One muốn hướng tới, để sự phát triển của doanh nghiệp luôn không tách rời với sự phát triển của địa phương.

NanaPet tự tin cung cấp các sản phẩm chính hãng của One4One đến cộng đồng nuôi thú cưng Việt Nam. 

Dưới đây là 1 số sản phẩm tiêu biểu của One4One tại shop.

Top