Thêm vào giỏ hàng thành công!
CT Khách Hàng Thân Thiết

- Nhằm cám ơn quý khách hàng, NanaPet có chương trình Khách Hàng Thân Thiết nhằm tích lũy điểm mua hàng trong năm và áp dụng ưu đãi giảm giá theo hạng mức khách hàng.

- Hạng mức khách hàng và mức ưu đãi có thể xem chi tiết trên hóa đơn bán lẻ, số điểm được tự động cộng dồn theo mỗi đơn hàng.

TỶ LỆ QUY ĐỔI ĐIỂM & HẠNG MỨC TƯƠNG ỨNG

STT

HẠNG MỨC

KHÁCH HÀNG

MỨC

ƯU ĐÃI

SỐ ĐIỂM

SỐ TIỀN

TƯƠNG ỨNG

1 điểm tương ứng với 10.000 VNĐ

1

We.Friend

0%

0

< 6 triệu đồng

2

We.Love

1%

600

từ 6 triệu đồng

3

NaDore

3%

1800

từ 18 triệu đồng

4

NaDdict

5%

4000

từ 40 triệu đồng

5

NaHolic

8%

8500

từ 85 triệu đồng

- Số điểm tích lũy, hạng mức khách hàng và mức ưu đãi được áp dụng trong vòng 12 tháng theo lịch Dương lịch; bắt đầu vào ngày 1/1 và hết hạn vào ngày 31/12 mỗi năm.

- Điểm tích lũy của năm cũ sẽ được giữ sang năm mới theo công thức: [ Điểm tích lũy của năm cũ ] / 10 = [ Điểm tích lũy của năm mới ]

- Điểm mới được tính là phần số nguyên, bỏ phần dư và không làm tròn.

Top