Kỷ Lục Guiness Thế Giới Về Loài Chó

Ngày 26, Tháng 04, Năm 2016
Chuyên Mục:  Hot News, Câu chuyện về Pet, Các giống chó
Từ khóa bài viết:  kỷ lục thế giới về chó

Bấm vào link này để xem được ảnh với kích thước lớn.


Xem thêm các bài viết liên quan:


disclamer Thông báo


Nguồn tham khảo: 
Pet365, Dog World Records

Top
Tư vấn với NanaPet